Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Ob-2349/16, Stran 1414
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, Osnovna šola Prule razpisuje delovno mesto
pomočnika ravnatelja (m/ž)
za pomoč ravnatelju pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog ter za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela
skladno s 7. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15).
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Nastop dela bo 1. 8. 2016.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 – ZOFVI-J).
Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za pomoč pri poslovodnem in pedagoškem vodenju zavoda.
Vlogi je potrebno obvezno priložiti dokazila o:
– izpolnjevanju izobrazbenih pogojev,
– pedagoško-andragoški izobrazbi,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– pridobljenem nazivu (vsaj 5 let mentor),
– potrebnih delovnih izkušnjah (vsaj 5 let v vzgoji in izobraževanju),
– nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, in ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Vloge z dokazili pošljite pisno na naslov: Osnovna šola Prule, Prule 13, Ljubljana, v 7 dneh od objave razpisa. Vloga se bo štela kot pravočasna, če bo oddana zadnji dan roka s priporočeno pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Prule 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti