Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 12202-0003/2016-3 Ob-2335/16, Stran 1409
Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) ter 8. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Muta (MUV, štev. 6/16)
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Muta
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite na sedežu občinske uprave Občine Muta, ter na spletni strani Občine Muta: http//www.muta.si.
Kontakt za dodatne informacije na tel. 02/88-79-600, ter e-pošta: obcina.muta@muta.si.
Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 2016 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2016 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.
Občina Muta 

AAA Zlata odličnost