Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 1220-0001/2016-1 Ob-2334/16, Stran 1408
Občina Vuzenica objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) ter 8. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vuzenica (MUV, štev. 23/15)
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vuzenica
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite na sedežu občinske uprave Občine Vuzenica, ter na spletni strani Občine Vuzenica: http//www.vuzenica.si.
Kontakt za dodatne informacije na tel. 02/87-91-220 ter e-pošta: timotej.pecoler@vuzenica.si.
Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 2016 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2016 ob 13.30, v sejni sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
Občina Vuzenica 

AAA Zlata odličnost