Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

I N 81/2014 Os-2256/16, Stran 1251
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Marka Valentinčič, Vipavska cesta 140, Nova Gorica, ki ga zastopa odv. pisarna Čehovin & Cvijanović d.o.o. iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer: Stanič Antona, sin Petra, roj. 9. 6. 1839, z zadnjim prebivališčem v Bodrežu 19, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešanem razen izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Antona Staniča naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2016