Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

D 361/2015 Os-2206/16, Stran 1251
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pok. Janezu Medved, preužitkarju, roj. 31. 1. 1899, jugoslovanskem državljanu, poročenem, umrlem 12. 10. 1970, nazadnje stan. Mihovce št. 6.
Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj pokojnik ni napravil oporoke, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišče v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 6. 5. 2016