Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

I D 1497/2015 Os-2266/16, Stran 1251
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Jožetu Gramcu, roj. 16. 9. 1932, umrlem 3. 5. 2015, nazadnje stan. Ob studencu 44, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Kot zakonita dedinja prvega dednega reda pride v poštev tudi zapustnikova hči Metka Berteit, stanujoča v Nemčiji. Natančen naslov dedinje preostalim zakonitim dedičem ni poznan.
Sodišče tako na podlagi prvega in tretjega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva zgoraj navedeno osebo, da se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2016