Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

III D 1380/2015 Os-2067/16, Stran 1250
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. III D 1380/2015 v teku zapuščinski postopek po pok. Martinu Perčiću, roj. 17. 10. 1944, umrlem 21. 4. 2015, nazadnje stan. Ruska ulica 2, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik oporoke ni napravil.
Zakoniti dediči prvega dednega reda so se dedovanju odpovedali, ostali morebitni dediči drugega oziroma tretjega dednega reda niso poznani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski in spletni strani naslovnega sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2016