Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

In 308/2015 Os-2248/16, Stran 1250
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Kseniji Lorenčič, v izvršilni zadevi upnika Ivana Jarca, Rogoška cesta 56, Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa odvetnica Manja Grosek, Partizanska cesta 36, Maribor, zoper dolžnika Stanka Ferliča, neznanega naslova prebivališča, zaradi izterjave 5.588,67 EUR s pripadki, na podlagi 82. člena ZPP sklenilo:
dolžniku Stanku Ferliču se postavi začasni zastopnik Ivan Starčevič, odvetnik iz Maribora, Partizanska cesta 30, Maribor, ki bo zastopal dolžnika v izvršilni zadevi In 308/2015 vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2016