Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

VL 160080/2015 Os-2198/16, Stran 1250
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Robertinu Radomin, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Vončina Iztok – odvetnik, Trubarjeva cesta 030, Ljubljana, zaradi izterjave 1.125,93 EUR, sklenilo:
dolžniku Robertinu Radomin, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Iztok Vončina, Trubarjeva cesta 30, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2016

AAA Zlata odličnost