Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

2673 I 392/2010 Os-2018/16, Stran 1250
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, Ljubljana – dostava, zoper dolžnika Stanislava Povše, Tržaška cesta 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Vera Kovačevič, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2016