Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

N 118/2010 Os-2249/16, Stran 1249
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Glavni trg 25, Maribor, na predlog predlagatelja Rene Maurina, stan. Glavni trg 25, Maribor, ki predlaga vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe št. 657-2198-11 in za vzpostavitev pravnega naslova, 17. 5. 2016 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova prodajne pogodbe št. 2070/92, sklenjene med prodajalcem Občino Maribor in kupcem Trobiš Miroslavo, za stanovanje št. 11, v 4. nadstropju, na naslovu Glavni trg 25, Maribor, sklenjeno 17. 4. 1992.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2016