Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Ob-2317/16, Stran 1240
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, Radovljica, na podlagi 25. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07), 34. člena Statuta Dom dr. Janka Benedika Radovljica in sklepa 6. seje Sveta doma, z dne 25. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu. Poleg tega mora predložiti program dela z vizijo za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku sveta doma.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili in program dela z vizijo za mandatno obdobje pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva 35, 4240 Radovljica, z oznako »Za Svet doma – razpis za direktorja«.
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica