Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Št. 100-262/2016 Ob-2295/16, Stran 1240
Upravni odbor Skupnosti CSD Slovenije na podlagi 25. člena Statuta Skupnosti CSD Slovenije razpisuje prosto delovno mesto
sekretar/ka
Za imenovanje na funkcijo sekretarja/ke Skupnosti CSD Slovenije mora kandidat/ka poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o socialnem varstvu, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– pogoje navedene v 69. členu Zakona o socialnem varstvu,
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– poznati mora sistem in delovanje področja socialnega varstva,
– pripraviti Vizijo razvoja Skupnosti CSD Slovenije.
Kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Skupnost CSD Slovenije, Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana, z oznako »za razpis«.
O izidu bomo kandidate obvestili v roku 15 dni po sprejetju sklepa o izbiri.
Upravni odbor Skupnosti CSD Slovenije