Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Ob-2282/16, Stran 1237
Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 8. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Ribnica na Pohorju (MUV, št. 1/16)
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Ribnica na Pohorju
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite: na sedežu Občine Ribnica na Pohorju ter na spletni strani Občine Ribnica na Pohorju: http://www.ribnicanapohorju.si.
Kontakt za dodatne informacije: tel. 02/888-05-55 (Alenka Klemenc Kovač), e-pošta: alenka.kovac@ribnicanapohorju.si. Rok za oddajo ponudb je 7. 7. 2016 do 12. ure, odpiranje ponudb bo dne 7. 7. 2016, ob 12.30, v sejni sobi Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.
Občina Ribnica na Pohorju