Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Ob-2290/16, Stran 1227
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04) objavlja
javni razpis 
za prevajalske štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2016
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2016. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju, in sicer v skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju Pravilnik DSKP), ki je del razpisne dokumentacije.
Podeljene bodo delovne štipendije (predvidoma 21) in rezidenčne štipendije (predvidoma 5). Kriteriji za pridobitev štipendij so podrobno predstavljeni v Pravilniku DSKP.
2. Razpisni rok: razpis začne veljati v petek, 3. 6. 2016, in se konča v petek, 17. 6. 2016.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Pravilnik DSKP,
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– formular za posamezno vrsto štipendije,
– formular z dopolnilnimi podatki (podatki o TR, banki, davčni številki in davčni izpostavi),
– izjavo zavarovanca/-ke za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja.
Predlagatelj/-ica mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo določa člen 8 Pravilnika DSKP.
4. Oddaja prijav
Prijava mora biti oddana na naslov: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, do (vključno) petka, 17. 6. 2016, kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani »Ne odpiraj – prijava za štipendijo iz naslova knjižničnega nadomestila« ali osebno v času uradnih ur.
Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila oddana osebno ali kot priporočena pošiljka do (vključno) petka, 17. 6. 2016.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne v razpisu zahtevane dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (člen 8).
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj/-ica seznanjen/-a z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vsa razpisna dokumentacija in vse dodatne informacije o razpisu so na voljo v pisarni DSKP in na spletni strani DSKP (www.dskp-drustvo.si).
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP pregleda vloge in nepopolne zavrne, popolne pa obravnava.
Komisija bo kandidate o izboru obvestila najpozneje v 5 tednih po končanem razpisu. Rezultati razpisa so veljavni po izteku 8-dnevnega pritožbenega roka, ki začne teči po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku rezultate razpisa in sklepe komisije za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP dokončno potrdi upravni odbor DSKP.
Društvo slovenskih književnih prevajalcev