Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

Ob-2260/16, Stran 1189
Na podlagi petega odstavka 49. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13, 25/14, 72/14 in 17/16) objavlja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju: fakulteta)
javni poziv 
za zbiranje predlogov kandidatov za enega člana predstavnika delodajalcev v Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
I. Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13, 25/14, 72/14 in 17/16) v peti alineji petega odstavka 49. člena določa: »Predstavnika delodajalcev imenuje dekan fakultete v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih preko javnega poziva predlagajo gospodarska interesna združenja in zbornice.«
II. Na podlagi tega poziva pridobljenih predlogov kandidatov bo dekan fakultete v soglasju z ustanoviteljem, Republiko Slovenijo, imenoval predstavnika delodajalcev v Upravni odbor fakultete. Mandatna doba je štiri leta.
Upravičeni predlagatelji so:
– gospodarska interesna združenja in
– zbornice.
Iz predloga mora biti razvidno, da je kandidat predlagan s strani upravičenega predlagatelja.
III. Predlog mora posredovati pooblaščena oseba upravičenega predlagatelja.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke:
– ime in priimek;
– stalno prebivališče;
– naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja;
– izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo;
– kratko utemeljitev predloga.
IV. Predlog s podatki, navedenimi pod točko II. in točko III., posredujte na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (s pripisom: »Kandidat za Upravni odbor«), Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto.
Zbiranje predlogov traja do 22. junija 2016. Predlog je oddan pravočasno, če v papirnati obliki prispe v tajništvo fakultete do 22. 6. 2016 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 22. 6. 2016 (poštni žig).
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

AAA Zlata odličnost