Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

N 53/2015 Os-2069/16, Stran 1118
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog Anje Bradaš Cosenza, Seča 62, Portorož, ki jo zastopa Nomos rodoslovne raziskave Jasna Rajčević s.p., zoper nasprotnega udeleženca, pogrešanega Mateja Jermana, rojenega najmanj leta 1903, z zadnjim znanim prebivališčem San Bartolo 424 (Seča 424), zdaj neznanega bivališča, ki ga po odločbi CSD Piran št. 1221-29/2015 z dne 11. 12. 2015, zastopa skrbnica za posebni primer Danica Bradaš, Seča 62, Portorož, postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanemu je znano zgolj to, da je solastnik parcele št. 5001/1 in parcele št. 5001/2, obe k.o. Sečovlje. Ta vpis v zemljiški knjigi je bil izvršen na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 11. 1924. Skladno z razpoložljivimi podatki je znano tudi to, da naj bi bila njegova žena Antonija Jerman.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 4. 2016