Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

D 306/2015 Os-2045/16, Stran 1117
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek dne 28. 4. 2015 umrlem zapustniku Petru Ilič, roj. 11. 4. 1954, drž. R. Slovenije, delavcu, nazadnje stan. Trg 4. julija 25, Dravograd.
Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku Petru Iliču, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 4. 2016