Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

D 375/2012 Os-1970/16, Stran 1117
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pok. Srečku Ljubec, sinu Stanislava, roj. 13. 6. 1963, državljanu Republike Slovenije, samskem, umrlem 30. 5. 2012, nazadnje stan. Podvinci št. 29.
Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj pokojnik ni napravil oporoke, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 12. 4. 2016