Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

III D 3046/2015 Os-1851/16, Stran 1117
V zapuščinski zadevi po pokojnem Primožu Pirnatu, rojenem 17. 5. 1978, umrlem 31. 10. 2015, nazadnje stanujočem na naslovu Glinškova ploščad 21, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil samski in brez otrok. Zapustil je očeta Srečka Pirnata, ki se je dedovanju po njem v celoti odpovedal.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2016