Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

D 188/2015 Os-1849/16, Stran 1117
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Breznik v zapuščinski zadevi po dne 14. 7. 2015 umrlem Tomažu Zupančiču, sin Ivana, roj. 13. 7. 1964, nazadnje stan. Sremiška cesta 4, Krško, podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči III. dednega reda po pokojnem Tomažu Zupančiču roj. 13. 7. 1964, Sremiška cesta 4, Krško, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 29. 3. 2016