Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

DD 150/2015 Os-1836/16, Stran 1116
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščinski postopek pod št. DD 150/2015 po pok. Angeli Merčun roj. 29. 5. 1893, nazadnje stanujoči Moste 49, Komenda in umrli 19. 4. 1969, katere dediči so neznani.
Zapustnici je bilo v postopku denacionalizacije vrnjeno premoženje in po njej je že tekel zapuščinski postopek pod O 48/69 iz katerega izhaja, da je bila zapustnica ob smrti vdova in da ni imela potomcev, tako da bi po podatkih sodišča kot zakoniti dediči prišli v poštev dediči drugega dednega reda sicer bratje in sestre zapustnice oziroma, če je kateri od njih že pokojen, njihovi potomci (nečaki in nečakinje) oziroma, če tudi teh sorodnikov zapustnica ni imela, potem pridejo kot zakoniti dediči v poštev dediči tretjega dednega reda in sicer strici in tete oziroma njihovi potomci (bratranci in sestrične).
Iz sklepa o dedovanju O 48/69 z dne 29. 1. 1971 izhaja, da so zakoniti dediči zapustnice: sestri Ivana Pogačar in Frančiška Dobnikar, nečaki Andrej, Franc, Jože, Janez, Peter in Jakob Pogačar ter nečakinje Marija Ažman, Frančiška Burnik, Terezija Pibernik, Cecilija Kern, Julijana Jerovšek, Ljudmila Teran, Marija Šorn, Ana Žirovnik in Frančiška Ribnikar. Sodišče ne razpolaga z rojstnimi podatki teh oseb, ne z njihovimi naslovi oziroma s podatki, ali te osebe glede na potek časa še živijo.
Glede na to sodišče poziva zgoraj navedene osebe oziroma dediče teh oseb in tudi druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 3. 2016