Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

N 1/2016 Os-1953/16, Stran 1115
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagatelja: Vouk Jožefa, Gradišče pri Materiji 8, Materija, ki ga zastopa Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani, zoper nasprotne udeležence: 1. Miklavec Franca, neznanega naslova Pery, neznana država, v zemljiški knjigi tudi z naslovom Mancog Jiron 482, Lima, Peru, ki ga zastopa Damjan Krt, odvetnik v Sežani, 2. Miklavec Jožeta (Jožefa), Calle Las Lomos Quinta Tocuyana 11, Last Marcedes, Caracas, Venezuela; v zemljiški knjigi tudi z naslovom: Cristo Arimenti San Augusti Hotel Fervante, Caracas, Venezuela, ki ga zastopa Damjan Krt, odvetnik v Sežani, 3. Požar Vide, Gradišče pri Materiji 14, 6243 Obrov, 4. Miklavec Danila-Stanka, 10 Lake St. Thunder bay, Ontario, Kanada (v zemljiški knjigi napačno 10 Loke St Port Arthur, Ontario, Kanada), ki ga zastopa Damjan Krt, odvetnik v Sežani in 5. Požar Lorisa, Gradišče pri Materiji 14, p. 6234 Obrov, zaradi predloga za delitev solastnega premoženje po predlogu predlagatelja za postavitev začasnega zastopnika prvemu, drugemu in četrtemu nasprotnemu udeležencu na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, prvemu nasprotnemu udeležencu Miklavec Francu, neznanega naslova Pery, neznana država, v zemljiški knjigi tudi z naslovom Mancog Jiron 482, Lima, Peru, drugemu nasprotnemu udeležencu Miklavec Jožetu (Jožefu), Calle Las Lomos Quinta Tocuyana 11, Last Marcedes, Caracas, Venezuela; v zemljiški knjigi tudi z naslovom: Cristo Arimenti San Augusti Hotel Fervante, Caracas, Venezuela in četrtemu nasprotnemu udeležencu Miklavec Danilu-Stanku, 10 Lake St. Thunder bay, Ontario, Kanada (v zemljiški knjigi napačno 10 Loke St Port Arthur, Ontario, Kanada) s sklepom z dne 7. 4. 2016 postavilo začasnega zastopnika, in sicer vsem trem Damjana Krta, odvetnika v Sežani Partizanska 63, 6210 Sežana, ki bo prvega, drugega in četrtega nasprotnega udeleženca v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler prvi, drugi in četrti nasprotni udeleženec ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 4. 2016