Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

SV 607/2016 Ob-2152/16, Stran 1114
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-607/2016 z dne 10. 5. 2016 je bila nepremičnina ID znak 1723-4655-14 – dvosobno stanovanje št. 14, v 4. nadstropju stavbe na naslovu Jamova cesta 54, Ljubljana, vključno s pripadajočima kletnima shrambama v kletni etaži iste stavbe, stoječe na parc. št. 811/7, k.o. 1723 Vič, v solasti zastaviteljev Andraža Murkoviča, Tržaška cesta 22A, Postojna in Adrijane Furlan, Prem 2A, Ilirska Bistrica, vsakega do 1/2, na podlagi Izjave z dne 9. 5. 2016, s prodajno pogodbo z dne 29. 12. 2016 in z aneksom št. 1 k prodajni pogodbi z dne 18. 3. 2016, vse sklenjeno s prodajalcem Matjažem Urlebom, Jamova cesta 54, Ljubljana, zastavljena v korist upnika Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, matična št. 5103061000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, s pripadki.