Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Ob-2138/16, Stran 1102
Državnotožilski svet na podlagi prvega in drugega odstavka 194. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju ZDT-1) objavlja
poziv 
državnim tožilcem 
k vložitvi prijav za dodelitev treh okrožnih državnih tožilcev in enega okrajnega državnega tožilca na Specializirano državno tožilstvo RS za štiri leta za polni delovni čas.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1 se pri dodelitvi upošteva:
1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja zadev iz pristojnosti SDT RS.
Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z oznako na ovojnici »Prijava na poziv na SDT RS«.
Državnotožilski svet RS