Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Ob-2151/16, Stran 1099
Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana, na podlagi 24. in 25. člena Statuta SŽ – Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana in sklepa sveta zavoda, sprejetega na 6. seji dne 10. 5. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje poleg splošnih pogojev za sklenitev pogodbe o zaposlitvi še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in ustrezne vodstvene izkušnje.
Kandidat naj predloži program dela zavoda z vizijo razvoja zavoda. Osnovne podatke o zavodu za pripravo programa dobijo kandidati v upravi zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni mandat. Poleg poslovodne funkcije bo opravljal tudi funkcijo strokovnega vodenja zavoda.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela zavoda kandidati pošljejo priporočeno ali oddajo osebno, v 8 dneh po objavi na naslov: SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 10 dneh po končanem postopku.
Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana