Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

X Pd 333/2016 Os-2037/16, Stran 1022
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki ga zastopata poobl. Metka Penko Potlačen in odv. Helena Polič Kosi in stranskimi intervenienti 1. Primorske novice d.o.o., Koper, Ulica OF 12, Koper, ki ga zastopa odv. Dolores Maučec, 2. Delo d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, 3. Večer d.d., Ul. Slovenske osamosvojitve 2, Maribor, ki ga zastopa odv. Helena Polič Kosi, 4. RTV Slovenija, Kolodvorska ul. 2, Ljubljana in nasprotnim udeležencem Sindikat novinarjev Slovenije, Ljubljana, Wolfova ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bogdan Mahne, zaradi neveljavnosti kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku, ali s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 9. 6. 2016 ob 9. uri, v razpravni dvorani 3/III. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 20. 4. 2016.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2016

AAA Zlata odličnost