Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

V P 877/2016 Os-2070/16, Stran 1021
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je 19. 4. 2016 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 877/2016 s katero zahteva, da se ugotovi, da so nepremičnina parc. št. 60/3, št. stavbe 377, k.o. 2590 Hribi, do celote (1/1), nepremičnina parc. št. 2156, št. stavbe 388, k.o. 2590 Hribi, do celote (1/1), motorno kolo Yamaha YZF-RH, reg. št. KP NV-05, osebno vozilo Audi A6 Avant 3.0 TDI Q aut, številka šasije WAUZZZ4F66N140806, reg. št. KP DC-830 in priklopno vozilo znamke Lok Nap 1500, reg. št. LJ RE-620, vse v lasti tožene stranke, nadalje gliser proizvajalca Caravelle, inc. št. trupa US-VCN19435F607, reg. št. KP-5162 last tožene stranke kot samostojnega podjetnika in drugo premoženje tožene stranke v vrednosti 5.425,00 EUR premoženje nezakonitega izvora. Nadalje zahteva, da se to premoženje toženi stranki odvzame in odredi, da postane last Republike Slovenije.
2. Tožena stranka: Kristjan Kocijančič, Hrvatini 81, Ankaran.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju:
Tožencu Kristjanu Kocijančiču (kot fizični osebi in kot podjetniku posamezniku) ter njegovim pooblaščencem se prepoveduje odtujitev ali nadaljnja obremenitev:
1. nepremičnin:
– z ID znakom 2590-60/3-1 (parc. št. *60/3, k.o. Hribi);
– z ID znakom 2590-2156/0-0 (parc. št. 2156/0, k.o. Hribi);
z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiški knjigi za čas do pravnomočne rešitve tega pravdnega postopka;
2. osebnega vozila in motornega kolesa ter priklopnega vozila:
– motornega kolesa Yamaha YZF-RH, reg. št. KP NV-05;
– osebnega vozila Audi A6 Avant 3.0 TDI Q aut, številka šasije WAUZZZ4F66N140806, reg. št. KP DC-830;
– priklopnega vozila znamke Lok Nap 1500, reg. št. LJ RE-620;
pri čemer se opravi ustrezen vpis prepovedi odtujitve in obremenitve v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin za čas do pravnomočne rešitve tega pravdnega postopka;
3. plovila:
– gliser proizvajalca Caravelle, inc. št. trupa US-VCN19435F607, reg. št. KP-5162;
pri čemer se opravi ustrezen vpis prepovedi odtujitve in obremenitve v vpisnik morskih čolnov za čas do pravnomočne rešitve tega pravdnega postopka.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 29. 4. 2016.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2016

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti