Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

V P 892/2016 Os-2059/16, Stran 1021
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 20. 4. 2016 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 892/2016.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– parcela št. 178/10, k.o. Krčevina pri Ptuju, ki je vpisana v Zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Ptuju, skupaj s stavbami in drugimi pritiklinami, ki stojijo na tej parceli, in sicer:
– stavba št. 1575 (stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem),
– stavba št. 1576 (shramba),
– stavba št. 1577 (garaža);
do celote,
– parcela št. 178/12, k.o. Krčevina pri Ptuju, ki je vpisana v Zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Ptuju,
do celote,
– gotovina 327.170,14 EUR.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. V P 892/2016 z dne 22. 4. 2016 podaljšalo začasni odvzem premoženja iz prve in druge alineje 2. točke tega oklica za čas do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku.
4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli, ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (četrti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica: 29. 4. 2016.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2016

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti