Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

I N 13/2006 Os-1890/16, Stran 1018
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice: Tanje Manfreda, Ložice 92, Deskle, zoper nasprotni udeleženki: 1. Adriana Stanič, pok. Antona, neznanega bivališča in 2. Graziella Stanič, hči Antona, neznanega bivališča sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnima udeleženkama Stanič Adriani in Stanič Grazielli, obe neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Vesna Fašink, Mestni trg 2, Idrija, ki bo zastopala nasprotni udeleženki v nepravdni zadevi I N 13/2016 vse dokler nasprotni udeleženki ali njuni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 3. 2016

AAA Zlata odličnost