Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Št. 014-0011/2016 Ob-2076/16, Stran 1002
Svet javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci razpisuje na podlagi 12. in 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/11 – UPB) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci 
Za direktorja/direktorico je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo turistične, ekonomske, organizacijske, pravne ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ter
– ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Direktor/direktorica bo na predlog Sveta zavoda imenovan/a za mandatno dobo pet let.
Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Kot dokazilo o državljanstvu RS kandidat/ka predloži potrdilo o državljanstvu, o doseženi izobrazbi fotokopijo diplome, o najmanj petih letih delovnih izkušenj fotokopijo delovne knjižice ter kot dokazilo o ustreznih organizacijskih in vodstvenih sposobnosti potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih.
Kandidat/ka, ki izpolnjuje pogoje, naj pošlje prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Razvojnega zavoda Občine Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci s pripisom »Razpis za direktorja/ico RZ Občine Puconci – Ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Občinskega sveta Občine Puconci o imenovanju direktorja/ice javnega zavoda.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak delovni dan na tel. 02/545-96-70.
Svet zavoda Razvojni zavod Občine Puconci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti