Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Ob-2056/16, Stran 1002
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96), 10., 11. in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško (Uradni list RS, št. 78/11) Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Krško (Uradni list RS, št. 104/15) in sklepa, sprejetega na 3. seji Sveta zavoda dne 21. 4. 2016, Svet zavoda Zdravstvenega doma Krško, objavlja prosto delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Krško (m/ž),
za 4-letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja izobrazbe zdravstvene, ekonomske ali pravne smeri,
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj v dejavnosti zdravstva,
3. aktivno znanje slovenskega jezika,
4. da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
5. da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
6. predložijo vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. dokazilo o znanju slovenskega (kopija spričevala, potrdilo),
4. kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod točko 4. mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje izdano z datumom po objavi razpisa,
5. kot dokaz o izpolnjevanju pogoja pod točko 5. mora biti priloženo potrdilo Okrožnega sodišča,
6. vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Krško – Ne odpiraj!« na naslov: Svet zavoda Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do 10. 5. 2016 do 12. ure na omenjeni naslov ali osebno v tajništvo Zdravstvenega doma Krško. Nepopolne vloge bodo izločene iz postopka. Za pravočasno oddano vlogo se bo štela le tista vloga, ki bo na naslov Zdravstvenega doma Krško prispela v zgoraj navedenem roku.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 30 dneh od javne objave razpisa.
Svet zavoda Zdravstveni dom Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti