Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Št. 644/16 Ob-2055/16, Stran 1001
Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, na podlagi sklepa št. 35 sveta zavoda, sprejetega na 4. redni seji in 32. člena Statuta JZ Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, objavlja razpis na delovno mesto
direktorja (m/ž) zavoda
za mandatno dobo 4 let
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri in
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– vozniški izpit B kategorije.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba kandidata;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede vodstvenih izkušenj;
– dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
– potrdilo po 143. členu Zakona o kazenskem postopku, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– kopijo vozniškega dovoljenja.
Prijava naj vsebuje tudi:
– kratek življenjepis in v njem navedena tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil;
– program dela in razvoja ZD Velenje.
Direktor zavoda bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 14 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici z označbo »Za razpis direktor (m/ž) – Ne odpiraj!« na naslov: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 13. 5. 2016. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 13. 5. 2016.
Nepopolne in prepozne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Svet zavoda ZD Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti