Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Ob-2035/16, Stran 1001
Svet Doma starejših občanov Ljubljana – Šiška na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJSP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in 34., 35. člena Statuta Doma starejših občanov Ljubljana – Šiška ter sklepa Sveta zavoda s 3. dopisne seje z dne 30. 3. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu;
– kandidati z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Za direktorja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v Europassu, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po njegovi objavi. Dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo biti overjena, overitev ne sme biti starejša od 30 dni na dan oddaje prijave. K prijavi kandidati priložijo tudi osnutek vizije. Prijavljeni kandidati, ki ustrezajo pogojem, bodo povabljeni, da pristojnemu organu predstavijo vizijo oziroma programske usmeritve za delovanje doma za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku, določenim z zakonom. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Mandat direktorja traja pet let.
Z imenovanim kandidatom bo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Prijave pošljite na naslov: Svet Doma starejših občanov Ljubljana – Šiška, Kunaverjeva ulica 15, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z oznako »Razpis za direktorja«.
Svet Doma starejših občanov Ljubljana – Šiška 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti