Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

VL 11548/2016 Os-1892/16, Stran 968
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Danielu Babin, Panonska ulica 26, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. odv. Borut Mihurko, Maistrova 3, Maribor – dostava, zaradi izterjave 911,72 EUR, sklenilo:
dolžniku Danielu Babin, Panonska ulica 26, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Borut Mihurko, Maistrova 3, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2016

AAA Zlata odličnost