Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

P 13/2016 Os-1863/16, Stran 968
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: Andjelija Stipanovič, Marindol 8b, Adlešiči, ki jo zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 1. neznani dediči po Radetu Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči; 2. neznani dediči po Petru Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči in 3. Bogdan Milič, Miliči 2, 8341 Adlešiči, 4. Mirjana Jakovac, Zapoljska 14, 10000 Zagreb, R Hrvaška in 5. Danica Muc, Stankovci 2, 47272 Ribnik, R Hrvaška, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 3.000,00 €, v smislu člena 82 Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 10. marca 2016 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem po Radetu Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči in neznanim dedičem po Petru Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči.
Začasni zastopnik je Kristjan Žalec, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče po Radetu Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči in neznane dediče po Petru Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 3. 2016

AAA Zlata odličnost