Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

II N 582/2011 Os-1838/16, Stran 905
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Miha Kukar, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 2. Barbara Kukar, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 3. Miha Petrič, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 4. Rustika Ožbolt, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 5. Francka Maček, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 6. Božo Kristan, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 7. Radenko Cupin, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 8. Lilijana Pencelj, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 9. Alenka Bizilj, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 10. Petra Šubic, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 11. Marija Saje, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 12. Marko Močnik, Cesta OF 8, Cerkno, 13. Irena Praznik, Gomilsko 68, Gomilsko, 14. Majda Zajc, Brinje 18A, Dol pri Ljubljani, 15. Hilda Skvarča, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, ki jih vse zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. IMOS d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, 2. Franc Hudnik, Dunajska cesta 269, Ljubljana, 3. Dragica Blenkuš, Ulica bratov Kunoverjev 10, Ljubljana, 4. Ivica Plut, Ulica bratov Kunovarjev 12, Ljubljana, ob udeležbi: 1. SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, 2. Uroš Bračun, Blato 17a, Pišece, 3. Cvetka Varlec Bračun, Blato 17a, Pišece, ki ju (2. in 3. udeleženca) zastopa Odvetniška družba Grilc, Starc in partner, o.p., d.o.o. iz Krškega, 4. Saša Rudolf Šoba, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 5. Mirima Hočevar Štrauss, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 6. Božo Strgulec, Dermotova ulica 8, Ljubljana, in 7. Franc Golob, Dolenjska cesta 198, Ljubljana, 8. Marta Cvetek, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 9. Jože Cvetek, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 10. Jana Kristan, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, 11. Dragica Mlinšek, Kumrovška ulica 15, Ljubljana, 12. Matjaž Mlinšek, Kumrovška ulica 15, Ljubljana, ki jih (od 4. do 12. udeleženca) zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, zaradi vzpostavitve etažne lastnine pri večstanovanjski stavbi na naslovu Glinškova ploščad 25 v Ljubljani, izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: pogodba o prodaji in nakupu stanovanja z dne 30. 4. 1981, št. 157/81-05/20-26. Predmet pogodbe: stanovanje št. 11, v neto izmeri 52,65 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Glinškova ploščad 25, Ljubljana. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1734-1140-11,
– oseba, ki jo je izstavila: Imos – splošno gradbeno podjetje Grosuplje,
– osebi, v korist katere je izstavljena: Kolšek Peter (roj. 1951) in Erika Kržišnik Kolšek (roj. 1953),
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Franc Golob, Dolenjska cesta 198, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti:
1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist,
2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine,
3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2016

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti