Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

In 81/2014 Os-1712/16, Stran 905
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici mag. Darji Morelj v izvršilni zadevi upnika: NLB Leasing, d.o.o., Ljubljana, Šlandrova ulica 2, Ljubljana - Črnuče, zoper dolžnika Aleksandra Dekleva, Trnje 77, Pivka, ki ga zastopa Tomaž Čad, odvetnik v Ljubljani, zaradi izterjave 56.383,13 EUR s pripadki, izven naroka 11. 3. 2016 sklenilo:
Sodišče zaradi uveljavitve upnikove terjatve vodi izvršbo na nepremičnino z ID znakom 2507-2727/13-0. Sklep o izvršbi je bil v zemljiški knjigi zaznamovan dne 8. 1. 2015.
Pri nepremičnini z ID znakom 2507-2727/13-0 je v zemljiški knjigi pod ID pravice: 13335918 z dnevom začetka učinkovanja 18. 11. 2009, na podlagi notarskega zapisa Izjave o ustanovitvi zemljiškega dolga, ki jo je sestavil notar Darko Jerše dne 28. 10. 2009, št. SV-485/09, vknjižen zemljiški dolg za znesek 500.000,00 EUR, ki zapade v plačilo na prvi poziv v korist vsakokratnega upravičenega imetnika zemljiškega pisma.
Imetnika zemljiškega pisma se poziva, da sodišču v treh mesecih od dneva objave oklica na sodni deski in spletni strani sodišča, sporoči svoje identifikacijske podatke iz 16.a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (za imetnika zemljiškega pisma, ki je fizična oseba: osebno ime in naslov prebivališča ter datum rojstva ali EMŠO ali davčna številka ali drug isti povezovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek, za imetnika zemljiškega pisma, ki je pravna oseba: firmo ali ime, sedež in poslovni naslov ter matično ali davčno številko, za imetnika zemljiškega pisma, ki je podjetnik ali zasebnik: osebo ime, firma, sedež in poslovni naslovi ter matično ali davčno številko) in sodišču izroči izvirnik zemljiškega pisma.
Oklic je bil dne 11. 3. 2016 objavljen na sodni deski in spletni strani sodišča.
Če do 11. 6. 2016 imetnik zemljiškega pisma sodišču ne sporoči identifikacijskih podatkov in ne predloži izvirnika zemljiškega pisma, velja domneva, da je imetnik zemljiškega pisma ustanovitelj zemljiškega dolga, če se najpozneje na razdelitvenem naroku ne dokaže drugače.
Sodišče bo po uradni dolžnosti zaznamovalo oklic pri zemljiškem dolgu, vpisanem v zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 11. 3. 2016

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti