Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Ob-1936/16, Stran 879
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US in 47/2015), Svet javnega zavoda, Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
direktorja/-ice
Šolskega centra Ljubljana 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53., 55., 58. členom in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/2015 – odl. US in 47/15).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za direktorja ŠC Ljubljana«.
Prijava mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– originalna ali overjena dokazila o izobrazbi, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– dosedanje delovne izkušnje v VIZ in kratek življenjepis,
– o znanju slovenskega knjižnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Šolskega centra Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti