Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Ob-1902/16, Stran 878
Svet Centra za socialno delo Ormož razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 114/06 – ZUTPG in 57/12), 31. in 33. člena Statuta Centra za socialno delo Ormož ter sklepa 2. korespondenčne seje Sveta Centra za socialno delo Ormož z dne 5. 4. 2016 prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Ormož 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56. in 57. ter v povezavi z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Kolikor kandidat nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Izpolnjevanje pogojev mora kandidat dokazati s pisnimi listinami.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis, kjer bodo predstavljene izkušnje pri delu ter program razvoja centra za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja pet let. Pričetek mandata je 19. 10. 2016. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo Ormož, Ptujska cesta 12, 2270 Ormož, z oznako na ovojnici » Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet Centra ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ormož 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti