Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Ob-1928/16, Stran 867
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Letnega programa športa (LPŠ) v Občini Tolmin za leto 2016, objavlja Občina Tolmin
javni razpis 
za izbiro izvajalcev Letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2016
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izboru.
I – Predmet razpisa
V letu 2016 bomo sofinancirali naslednje vsebine programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo v športu
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci
4. Delovanje društev in njihovih zvez
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem
6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa
II – Višina sredstev
Skupna višina sredstev razpisa: 109.456 EUR (84.572 za programe in 24.884 za objekte).
Zneski sofinanciranja posameznih vsebin programov in nalog so določeni v LPŠ za leto 2016.
III – Prijave in roki
Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin: www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin: www.ksm.si, prevzamete pa jo lahko tudi osebno, vsak delovni dan med 13. in 15. uro na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 12/c, Tolmin (stavba Šolskega centra Tolmin), kjer dobite tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontaktna oseba Branko Velišček – tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si). Po naročilu obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za razpis – Šport«, in sicer po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 Tolmin ali osebno v pisarni Zavoda KŠM Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo na sedež Zavoda KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 Tolmin, ne glede na način oddaje, dostavljena do 9. 5. 2016, do 12. ure (velja prejemna teorija). Nepravočasne prijave bodo zavržene, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 5 dneh od poziva Zavoda KŠM Tolmin.
IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov
Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.
Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih programov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri.
Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2016.
Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti