Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Ob-1927/16, Stran 867
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št 13/09, 17/11 in 106/15) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin
javni razpis 
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin 2016
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
1. Področja, ki so predmet razpisa:
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna in mažoretna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna in video dejavnost,
– literarna dejavnost.
2. Okvirna višina sredstev razpisa: 62.000 EUR.
3. Pogoji, kriteriji in merila: pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oziroma projekti ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin, www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin, www.ksm.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v pisarni Zavoda KŠM Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin (Metka Ivančič, Špela Mrak), vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
5. Vsebina vlog, rok in način oddaje: vloge se lahko odda izključno na posebnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Razpis kultura 2016«, in sicer po pošti priporočeno na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12 c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12c, 5220 Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo na sedež Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška ulica 12c, 5220 Tolmin, ne glede na način oddaje, dostavljena do 16. 5. 2016, do 12. ure (velja prejemna teorija).
6. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje
Programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2016.
Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (05/381-18-01 – vsak delovnik od 10. do 12. ure).
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po roku razpisa.
Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti