Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

Št. 9000-4/2016 Ob-1911/16, Stran 856
Na podlagi 12. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 52/14) Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis 
za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov v letu 2016.
2. Višina razpisanih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2016 skupno znašajo 193.000 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 164.050 EUR,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost delovnih invalidov pa 28.950 EUR;
Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij, nabavo osnovnih sredstev, za kritje stroškov gostinskih storitev (npr. ti stroški ne smejo predstavljati večine stroškov prireditve) ipd.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni, razen političnih strank ter
– reprezentativne invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov.
4. Merila in kriteriji za delitev sredstev
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev/delovnih invalidov se delijo glede na število upokojencev/delovnih invalidov – članov organizacij upokojencev/invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Če posameznemu upravičencu po postavljenih merilih pripada znesek, nižji od 200 EUR, mu bodo dodeljena sredstva v višini 200 EUR, kar bo upoštevano pri razdelitvi sredstev po merilih ostalim upravičencem.
5. Razpisna dokumentacija
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2016 z načrtovano porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija organizirana na državni ravni in
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije na dan 31. 12. 2015.
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih invalidov.
6. Rok za prijavo in način prijave na javni razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2016 – Ne odpiraj!« na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Služba za odnose z javnostmi, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana.
Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za morebitna dodatna pojasnila je na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba Marica Troha Škerjanec.
7. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne upravičence bo izvedel Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
8. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od sprejema sklepa na seji sveta zavoda.
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti