Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

D 615/2015 Os-3274/15, Stran 804
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Avgustu Užmahu, sinu Antona, rojenemu 8. 8. 1953, državljanu Republike Slovenije, poročenemu, umrlemu 28. 7. 2015, nazadnje stalno stan. Žepina 7, Celje.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da je zapustnik zapustil vdovo in da ni imel potomcev, zato vdova deduje skupaj s straši zapustnika oziroma njegovimi brati in sestrami oziroma njihovimi potomci, če so starši, bratje in sestre že pokojni. Sodišče je ugotovilo, da je zapustnik imel več bratov in sester, od katerih so nekateri že pokojni in so zapustili svoje potomce. S popolnimi podatki že živečih bratov in sester ter nečakov in nečakinj sodišče ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 10. 2015

AAA Zlata odličnost