Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

0016 I 14/2016 Os-1453/16, Stran 804
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Jožetu Lužarju, Grünmarkt 16/2, Steyr, zaradi izterjave 5.286,40 EUR, sklenilo:
Predlogu upnika za postavitev začasnega zastopnika dolžniku se ugodi.
Za začasnega zastopnika dolžniku, se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) določi odvetnik Urban Seničar, Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 18. 2. 2016

AAA Zlata odličnost