Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

N 5/2016 Os-1650/16, Stran 804
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Pomgrad-CP d.d., Lipovci 256b, Beltinci, ki ga zastopa odvetnik Ignac Horvat iz Murske Sobote, zoper nasprotno udeleženko Rozalijo Maček, roj. Fartek, Urugvaj, neznanega bivališča, zaradi delitve solastnih nepremičnin, s sklepom z dne 4. 3. 2016 nasprotni udeleženki Rozaliji Maček, roj. Fartek, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 37. člena Zakona o nepravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Janka Ftičar, Cvetkova ulica 2, Murska Sobota, saj je nasprotna udeleženka neznanega bivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 3. 2016

AAA Zlata odličnost