Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

VL 111018/2015 Os-1774/16, Stran 804
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast., po odv. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku: Deyan Ilievski, Ulica General Gurko 25, Burgas, Bolgarija, zaradi izterjave 1.185,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Deyan Ilievski, Ulica General Gurko 25, Burgas, Bolgarija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Verce Matej, Dunajska cesta 41, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2016

AAA Zlata odličnost