Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

VL 164857/2015 Os-1662/16, Stran 803
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Rosita Klimesch, Trg Matije Gubca 1, Krško, proti dolžniku Valterju Pušnik, Mestni trg 5, Žalec, ki ga zastopa zak. zast. Uroš Pavlina, Stanetova ulica 2, Celje, zaradi izterjave 128,63 EUR, sklenilo:
dolžniku Valterju Pušnik, Mestni trg 5, Žalec, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Uroš Pavlina, Stanetova ulica 2, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2016

AAA Zlata odličnost