Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

VL 8169/2016 Os-1649/16, Stran 803
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Inter auto Trgovska družba d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Gregorju Vodušku, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, zaradi izterjave 395,89 EUR, sklenilo:
dolžniku Gregorju Vodušku, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Tjaša Valič, Dalmatinova ulica 5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2016

AAA Zlata odličnost