Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

0293 I 27/2016 Os-1663/16, Stran 803
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Alojza Češnovar, Smrečnikova ulica 34, Novo mesto – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Jalovec Kristina – odvetnica, Cesta krških žrtev 6, Krško, zaradi izterjave 3.995,94 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Alojzu Češnovarju, z zadnjim bivališčem Smrečnikova ulica 34, Novo mesto, se postavi začasni zastopnik in se za začasnega zastopnika imenuje Kristina Jalovec, odvetnica iz Krškega, CKŽ 6, Krško.
Začasna zastopnica ima v postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 2. 2016

AAA Zlata odličnost